Vi hjälper dig se hela bilden

När du vill fatta ett välgrundat beslut.

När du vill veta vad som döljer sig under ytan.

När du vill slippa obehagliga överraskningar…

När du inte kan eller hinner själv.
När du vill vara absolut säker.
Kort sagt, när du vill se hela bilden
– då finns Profile Intelligence där för dig!

Profile Intelligence är ett konsultföretag med rötter i tidigt 1980-tal. Vi arbetar lokalt och internationellt, i första hand med att utföra undersökningar och kartläggningar som ger underrättelser om människor, företag och marknader inför förvärv, fusioner eller andra slags samarbeten.

 

Med expertkunskap om källor och om den offentliga information som finns att tillgå på varje specifik marknad, hjälper vi våra kunder att få en heltäckande bild som bas för välgrundade beslut.

 

Varmt välkommen till Profile Intelligence!

Are you a professional investigator seeking our assistance?Please click here for brief information about our services or write to us on mail@profile.nu for immediate assistance.