FAKTA GER KUNSKAP OCH VÄLGRUNDADE BESLUT

 

Vad sägs i media? Talar ryktet sanning? Hur går det för konkurrenterna? Finns nödvändiga licenser? När startade tillverkningen? Behöver du snabb information om en specifik person eller produkt? Eller en längre tids bevakning av en komplex marknad? Då har du kommit rätt!

 

Profile Intelligence erbjuder ett brett utbud av tjänster. Inget isberg är för stort att utforska, ingen nål för liten att hitta. Vi samlar in fakta som ger dig kunskap om marknader, produkter, konkurrenter och om företag som du vill samarbeta med eller förvärva – i Sverige eller i andra länder. Vi verifierar den information du redan har och lägger till det du saknar. Förutom att använda alla tänkbara öppna källor använder vi oss ofta av intervjuer. Att tala med personer med insikt är i vissa lägen den enda vägen till kunskap.

 

Vi erbjuder följande tjänster:
• Verifiering person – Human Due Diligence
• Verifiering företag – Corporate Due Diligence
• Heder och Vandel – Reputational Due Diligence
• Marknadsgenomlysning – Commercial Due Diligence
• Tillgångar och skulder – Spåra och återvinna
• Långsiktiga bevakningar – Multisource Monitor
• Varumärken och produkter – Plagiatkontroll, produktkontroll
• Bortavarande eller okänd arvinge – Släktutredningar

 

Här kan du läsa mer om våra tjänster.