EXEMPEL PÅ HUR VI ARBETAR

 

Företagskontroll
Inför investeringar eller förvärv är det viktigt att ha alla kort på bordet. Därför använder vi flera olika källor för att säkerställa att grundläggande fakta om företaget stämmer. Vi kan vidare kontrollera att tillverkningslicenser finns, om det finns klagomål från kunder eller övervakande instanser eller kanske dotterbolag eller närstående bolag som inte nämnts tidigare. Vi läser tidningar på lokalt språk för att hitta nyheter eller skvaller som du bör känna till för att undvika överraskningar. Och vi söker information och gör djupintervjuer om styrelse och ledning så att du känner deras styrkor och svagheter.

Marknadskartläggning
Att göra ett marknadssvep för att övergripande se hur många företag som är verksamma och deras ekonomiska utveckling över tid, kan vara en bra start på en nyetablering. Kompletterat med lokal information om till exempel köpbeteende, konsumtionsmönster, substitut och konkurrens ger det en bred bild. Kanske leder detta till planer om förvärv och då gör vi ett antal skräddarsydda företagskontroller på de bästa objekten.

Varumärken och produkter
Många varumärken utsätts för plagiering. Genom att köpa produkter på den öppna marknaden kan vi hjälpa producenterna att göra äkthetskontroller. Varuprover kan även köpas av andra skäl – kanske vill du studera konkurrentens förpackningar eller se hur alternativa produkter ser ut i andra länder. Vi kan även spåra distributionsled och leta rätt på tillverkare.

Jakten på den försvunna skatten
Det händer att pengar försvinner – skulder förblir obetalda och personerna är svåra att nå. Vi kan hjälpa till att spåra tillgångar som lyxbåtar, fastigheter, privatplan med mera. Vi kan också hitta kopplingar mellan företag, eller mellan företag och personer, som kan vara avgörande för återvinning av skuld.

Bortavarande eller okänd arvinge
Att hitta arvingar kan vara komplicerat, speciellt om man måste gå några generationer tillbaka för att reda ut släktträdets alla grenar. Om släkten har rötter i andra länder kan det bli än svårare. Vårt internationella nätverk av lokala experter är en världsomfattande och oumbärlig resurs för att spåra arvtagare och få fram klara fakta. Läs mer om vår släktutredningstjänst här.