ERFARENHET, FÖRTROENDE OCH ENGAGEMANG

 

Profile Intelligence är ett konsultföretag som har funnits i sin nuvarande form sedan tidigt 1980-tal. Erfarenhet, förtroende och engagemang – det är ledord i vårt arbete.

De tjänster som erbjöds när vi startade finns kvar än idag. Tekniken, det vill säga hur man får tillgång till fakta, har ändrats enormt mycket, men behoven av verifierad information är desamma.

 

I flera decennier har Profile Intelligence arbetat tillsammans med partners i när och fjärran, från Bryssel till Beijing, i Toronto och Johannesburg för att nämna några exempel. De långvariga relationerna borgar för mycket hög kvalitet och säkerhet. Att ha goda relationer med professionella partners betyder också att vi har tillgång till experter inom relaterade områden; försäkringsbedrägeriutredningar, personsäkerhetstjänster, kartläggningar inför domstolsärenden med mera. Intressant, inte sant? Ring oss på 0708-541 235 så berättar vi mer.

 

Vid starten var vi verksamma under namnet Interfact som ett dotterbolag inom Svenska Dagbladet-koncernen. Under tidigt 90-tal hette bolaget SVP Nordic och var en del av Fritzes i Liber-gruppen. Sedan 1994 drivs det åter som aktiebolag med nuvarande namn Profile Intelligence AB och med Anne Styren som aktieägare. Anne anställdes redan 1987 och har varit aktiv inom företaget sedan dess.