RÄTT VERKTYG FÖR SÄKRA BESLUT

 

Ibland är utmaningen att ta reda på vad som döljer sig under ytan, ibland att söka efter nålen i höstacken. För att hitta svaret måste man veta var man ska leta, vad som är relevanta fakta och hur man ska ta sig igenom dagens enorma informationsflöde. En effektiv och lyckad arbetsprocess förutsätter etablerade kontakter, trovärdiga källor och rätt arbetsverktyg. Det har Profile Intelligence.

 

Vårt världsomspännande nätverk är en viktig grund för vår verksamhet. Vi har väletablerade relationer med affärsutredare, researchers och specialister över hela världen.

Det är i den lokala expertisen värdet av våra tjänster syns mest. Våra samarbetspartners vet vilka källor som har uppdaterad och pålitlig information, och vart man ska vända sig för att hitta svaren. Men de vet också vilka källor som har stor spridning och därmed influerar – desinformation är också viktig att känna till.

Våra uppdragsgivare ska kunna se hela bilden, ha kännedom om all information som finns även om den utgörs av skvaller eller felaktigheter – först då kan trygga beslut fattas och aktioner, snarare än reaktioner, planeras strategiskt.

Här hittar du exempel på hur vi arbetar, och vi berättar gärna mer vid ett telefonsamtal eller möte.